Bewustwordingstraining

Leer de cybercrimineel herkennen

Meer info

Is uw personeel al AVG proof

Zet uw personeel in als human firewall

24 december 2015 een zeer belangrijke veiligheidsupdate voor uw Joomla website
Joomla! Migratie
Upgrade uw Joomla! 1.5.x website naar Joomla! 3.x

Meer info

Onveilige website?

Werkt u nog met een Joomla! 1.5.x website, dan kan deze onveilig zijn.
Zet uw site direct om naar Joomla! 3.x voordat deze gehacked wordt.

Bewustwordingstraining

Natuurlijk beschermt u uw bedrijfsgegevens. Informatiebeheer is niet alleen maar een kwestie van technologie en software oplossingen implementeren met toegangsrechten. Zeker wanneer het om veiligheid gaat in de zin van toegang verlenen of erger nog, voorkomen dat geen kwaadwillende zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsinformatie, dan is de eindgebruiker een grote risicofactor.

Online bewustwordingstraining

DIEV is de online bewustwordingstraining waarin uw medewerkers geleerd wordt de acties van cybercriminelen te herkennen. Bijvoorbeeld phishing, hacking en ransomware mailberichten maar ook gratis WiFi netwerken of ID-fraude krijgen aandacht.

Een jaar lang worden medewerkers getraind en geïnformeerd. Naast een basistraining van 6 blokken van ongeveer 10 tot 15 minuten wordt iedereen alert gehouden door 2-wekelijkse korte tips & tricks.
Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee en zo wordt de kans op datalekken al een stuk kleiner.

Optioneel kan gekozen worden om een praktijkgericht examen af te leggen. Hiermee verkrijgt u een ECDL certificaat (European Computing Driving License), een wereldwijd erkend certificaat waarmee u (onafhankelijk) aantoont wat de cursist geleerd heeft en dus kan en weet.

Bewustwording

Met DIEV zorgt u er mede voor dat u maatregelen neemt om aan de AVG te voldoen door uw medewerkers te informeren en trainen. Gegevensbescherming is namelijk niet alleen zorgen voor technische oplossingen als antivirus, firewall en SSL maar vooral mensen zijn kernonderdeel van de beveiliging.

Human firewall

In het kader van de AVG/GDPR proberen we uw organisatie optimaal te ondersteunen met kennis waar alle medewerkers wat aan hebben.

Samen met de trainingen leren wij mensen de juiste handelingen te verrichten om bedrijfskennis te borgen en te voorkomen dat bedrijfsinformatie op straat komt te liggen of dat er datalekken (persoonsgegevens) ontstaan met kans op hoge boetes. Alles in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Investering

Klassikale DIEV Training

Eén daagse klassikale DIEV Training.
Snel en doeltreffend awareness creëren.

Voorbereid op AVG
Datalekken
Acties van cybercriminelen herkennen
Kleine groepen van max. 10 deelnemers
In-Company cursus mogelijk
1 daagse training (2 dagdelen mogelijk)
Inclusief online DIEV training

€ 150,00 ex.btw
Per persoon