Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCHRIJVERS123.NL is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via http://www.schrijvers123.nl op enigerlei wijze te verspreiden.