Bewustwordingstraining

Leer de cybercrimineel herkennen

Meer info

Is uw personeel al AVG proof

Zet uw personeel in als human firewall

24 december 2015 een zeer belangrijke veiligheidsupdate voor uw Joomla website
Joomla! Migratie
Upgrade uw Joomla! 1.5.x website naar Joomla! 3.x

Meer info

Onveilige website?

Werkt u nog met een Joomla! 1.5.x website, dan kan deze onveilig zijn.
Zet uw site direct om naar Joomla! 3.x voordat deze gehacked wordt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze wijziging heeft impact voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Dankzij deze verordening ontstaat er een eenduidige persoonsgegevens bescherming binnen de Europese Unie. Het belangrijkste doel is dat de privacy-rechten van de individuele personen worden gerespecteerd. Dit geldt dus ook voor personen die uw website bezoeken. Wat kun uw er zelf aan doen?

In Nederland praten we over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Engelse benaming is de GDPR (General Data Protection Regulation). Beide termen worden hier in Nederland door elkaar gebruikt, maar zijn exact hetzelfde.

Lees meer...